Znak EcoControl gwarantuje kontrolę zgodności z kryteriami jakości wyznaczonymi przez Sonett:

  • nie stosowanie żadnych enzymów
  • nie stosowanie żadnych petrochemicznych ani częściowo petrochemicznych związków powierzchniowo czynnych
  • nie stosowanie żadnych petrochemicznych ani częściowo petrochemicznych konserwantów
  • stosowanie czysto roślinnych mydeł na bazie olejów z roślin z kontrolowanych upraw ekologicznych
  • stosowanie wyłącznie naturalnych olejków eterycznych pochodzących w 100% z roślin z kontrolowanych upraw ekologicznych
  • zaopatrzenie w energię elektryczną i ogrzewanie w 100% ze źródeł odnawialnychkontrola przez PreCert Consulting & Audits

Zobacz certyfikat