Kosmetyki eco cosmetics powstają z troską o neutralizowanie emisji dwutlenku węgla poprzez finansowanie zalesiania stosownie do zasad stowarzyszenia Prima Klima.

http://www.prima-klima-weltweit.de